Naprapat behandling

Hur går en naprapatbehandling till hos Diana?

Jag har i över 30 år hjälpt människor med olika typer av besvär och smärttillstånd i kroppens rörelseorgan (t ex nacke, axlar, armar, käkar, skuldror, rygg, höfter, knän, fötter).

Jag inleder varje behandling med ett samtal/anamnes och gör en undersökning och tester utifrån de besvär du söker för.

Vid akuta besvär fokuseras behandlingen självklart på att först minska smärtan för att sedan se till varför du har fått ont. Med andra ord vad den bakomliggande orsaken var till att det akuta problemet uppstod.

Har du haft besvär under längre tid (månader till år/icke akut) fokuseras första behandlingen till stor del på massage/mjukdelsbehandling.

Genom massagen får jag mycket information och en helhetsbild av din kropp och din muskulatur. Utifrån hur du och din kropp mår så lägger jag upp fortsatt behandlingsprogram som passar för just dig och din kropp.

I en behandling fokuserar jag på att återfå rörlighet och balans mellan muskler och leder genom töjning/stretching. Med hjälp av olika mobilisering och korrigeringstekniker korrigeras även ”låsta kotor”. Du får stretch- och träningsprogram samt ergonomisk rådgivning som gör att du själv kan bibehålla det som behandlats.

Jag ser även hur känslomässiga orsaker som ex stress, oro, sorg, ilska mm påverkar kroppen. När man inte tar hand om det utan kör på, så säger kroppen till slut ifrån. Där kommer massagens avslappnande inverkan in samt möjlighet till rådgivande samtal, Bars och Skapande Dans.

Läs mer om naprapati.

Kontakta mig

Mobil:
0708-986811

E-post:
diana@bodymovements.se

 ©2016 Diana Arambasic Leg. Naprapat